Volg
Kinderhulp Ghana

Facebook Twitter LinkedIn Youtube

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden?

Lees ook oudere nieuwsbrieven.

Direct
doneren

Zonder uw steun kunnen we maar weinig beginnen. Daarom is uw bijdrage meer dan van harte welkom!

Toekomstvisie
Uw donatie 95% besteed
Minimale bestuurskosten
Weeskinderen
Posted by pr, 13 december 2014 12:38
Onlangs heeft Kinderhulp Ghana een informatie- en donateursavond gehouden in restaurant Brods Hoes.Tijdens deze avond is in het kort informatie verstrekt over de ontstaansgeschiedenis van Kinderhulp Ghana, de inzet van duurzame hulp en de actuele stand van zaken. Voor Ellen Woolderink was het de laatste avond vanuit bestuur. Zij heeft sinds 2010 op voortreffelijke wijze de verslaglegging verzorgt. Geert van den Berg neemt nu o.a. deze taak over.

Zoals u weet helpt Kinderhulp Ghana kansarme kinderen in de Ghanese regio Nsoatre. Kinderen vanaf één jaar worden geholpen door het verzorgen van kinderopvang, schoon water, scholing en medische zorg. Daarnaast zetten we aanvullende stappen om het leven voor de lokale bevolking blijvend te verbeteren. Scholing voor kinderen is daarvoor een wezenlijk onderdeel. Naast basis- en vervolgonderwijs is het nu tijd dat er specifieke beroepsopleidingen beschikbaar komen. Daarom bouwen we een scholencomplex waar kinderen agrarische en economische opleidingen volgen. Hierdoor krijgen zij de kans om ondernemerschap effectief in te zetten voor hun dorp. Doordat de lokale bevolking zelf deze kennis opdoet, verbeteren de leefomstandigheden op een duurzame manier.” Het eerste gebouw voor dit nieuwe scholencomplex is gedoneerd door Estea en Vivesta. Daarnaast initiëren zij een werkgroep opgericht voor funding. Erik van den Brand van Estea begeleid de installatie van deze groep, van waaruit Fair Trade producten voor de markt worden aangeboden.Twee leden van deze werkgroep zijn inmiddels begonnen met de in- en oprichting. Het is de bedoeling dat de werkgroep uit zes leden zal gaan bestaan.
Het bestuur van Kinderhulp Ghana is zeer content en dankbaar met deze ontwikkelingen.

Comments are closed.