Volg
Kinderhulp Ghana

Facebook Twitter LinkedIn Youtube

Nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden?

Lees ook oudere nieuwsbrieven.

Direct
doneren

Zonder uw steun kunnen we maar weinig beginnen. Daarom is uw bijdrage meer dan van harte welkom!

Toekomstvisie
Uw donatie 95% besteed
Minimale bestuurskosten
Weeskinderen

Tegen het eind van de vorige eeuw zijn we gestart met onze hulp in het stadje Nsoatre in de provincie Brong-Ahafo in Ghana. Een jonge lokale onderwijzer was daar begonnen om kansarme kinderen op te vangen, les te geven en van voedsel te voorzien. De jonge kinderen zwierven in de omgeving rond en er werd nauwelijks naar hen omgekeken. De jonge onderwijzer, Solomon Boateng, zocht wereldwijd hulp. Er kwam geen reactie behalve van het echtpaar Hammink uit Woerden. Uiteindelijk heeft dit eerste contact geleid tot de “Stichting Kinderhulp Ghana” en de stichting in Ghana “Heart for Children Foundation Ghana”.

In de loop van de jaren is het werk enorm uitgebreid en bestrijkt het nu een gebied van circa 1.000 km². Solomon Boateng, de starter van het geheel, begeleidt alle projecten in Ghana. Hij is nu directeur van de stichting in Ghana, heeft een universitaire opleiding en geeft leiding aan 13 medewerkers. In Nsoatre is er een groot omheind terrein van 12.900 m² waarbinnen zich de dagopvang voor zwerfkinderen en het weeshuis bevinden. Op het terrein woont de directeur met zijn gezin en intern in het weeshuis wonen een huisvader en –moeder. Verder zijn er twee gastenverblijven, één voor 3 personen en een groot verblijf voor 8 personen. Ook zijn er speelwerktuigen, een voetbalveld en een tweede veld om te spelen.

Hiernavolgend omschrijven wij stapsgewijs de verschillende taken die de stichting verricht:

Dagopvang van kansarme kinderen

De dagopvang voor kansarme kinderen richt zich met name op kinderen van 1 t/m 6 jaar. De opvang bestaat uit twee gebouwen waarin de klassen zijn ondergebracht, een grote eetzaal, een keuken en een gebouw met toiletten en douches.

Er zijn in totaal vijf klaslokalen. Eén groot lokaal voor de kleintjes t/m 2 jaar, hier worden door drie leidsters ruim 80 kinderen bezig gehouden Daarnaast zijn er nog 4 klassen voor 3, 4, 5 en 6 jarigen. Dit loopt door elkaar, omdat er kinderen zijn die op oudere leeftijd instromen. Elke klas wordt geleid door een onderwijzer of onderwijzeres.

Het geheel is opgezet voor maximaal 250 kinderen, maar we zitten daar elk jaar weer boven. De kinderen, uit Nsoatre en omliggende dorpjes, komen uit zeer arme gezinnen; meestal gebroken gezinnen of weeskinderen. Over het algemeen worden weeskinderen in Afrika door de families opgevangen. Afrika kent het systeem van uitgebreide families, dat wil zeggen je neef is ook je broer, je tante is ook je moeder, de broer van je opa is ook jouw opa ..enz. Dit betekent dat kinderen veel broers en zussen, vaders en moeders, opa’s en oma’s hebben. In deze grote familiekringen is er altijd wel een plaatsje om te slapen. Echter, het probleem is dat er vaak geen geld voor voeding en kleding is. Hierdoor gaan deze kinderen rondzwerven om aan eten te komen en kunnen ze niet naar school of naar een dagopvang.

Even na zeven uur ’s morgens komen de eerste kinderen, nadat ze soms al een uur hebben gelopen. Bij droog weer blijven de kinderen buiten spelen en tegen de klok van half negen krijgen ze een bord pap in de grote eetzaal. Tot elf uur is het spelen of leren in de klassen en daarna een uurtje buiten spelen. Om twaalf uur krijgen de kinderen een warme maaltijd. Er is een menuschema met voor elke dag een andere samenstelling van de maaltijd.

Klas 1 gaat na het eten rusten en de andere klassen krijgen les. Vanaf twee uur worden de kinderen opgehaald en om drie uur gaat de laatste groep onder begeleiding van enkele leidsters naar huis. Helaas blijft er geregeld een kindje achter, omdat de moeders hun kinderen vergeten. Rond een uur of zeven ’s avonds wordt zo’n vergeten kindje door Solomon of Seth naar huis gebracht.

Het is schrijnend om te ervaren dat kleine kinderen in Ghana nauwelijks van waarde zijn voor de ouders of verzorgers. Een probleem is bijvoorbeeld dat verzorgers te lui zijn om de kinderen voor half negen te brengen. Het gevolg is dat de kinderen hun ontbijt, het bord pap, missen.

Op woensdagmorgen is er een kinderdienst. Hoofdonderwijzer Seth vertelt dan een verhaal uit de kinderbijbel en wordt er aansluitend gezongen.

Op zaterdag, zondag en in de schoolvakanties, is er geen dagopvang. Dit komt omdat wij als officieel erkende onderwijsinstelling de richtlijnen van het ministerie moeten volgen. De ervaring heeft overigens geleerd dat bij openstelling tijdens vakanties, de opkomst slechts 20% is.

Helaas is het een feit dat voor diverse kinderen de twee maaltijden van de dagopvang de enige maaltijden op een dag zijn. Bij honger moeten ze zelf wat bijeenscharrelen, dit blijft een voortdurende zorg.

De stichting verzorgd ook de gezondheidszorg voor de kinderen van de dagopvang,  bijvoorbeeld vaccinaties en eventuele bezoeken aan de kliniek bij ziekte of verwondingen.

Verder wordt na enkele dagen afwezigheid nagetrokken waarom de kinderen niet komen. Voordat we deze controle hadden ingesteld, verdwenen er soms kinderen als slaven. Er is een jaar geweest dat er 28 kinderen waren verdwenen. Kinderen van 4-5 jaar die als slaaf worden gebruikt op cacao plantages of in mijnen. Ze sterven dan na enkele jaren.

01-op-weg-naar-nsoatre

Afbeelding 1 van 40

Opvang weeskinderen

Begin 2007 is het weeshuis in gebruik genomen. In de voorafgaande jaren bleek dat er toch kinderen waren die tussen wal en schip terechtkwamen en onder erbarmelijke omstandigheden leefden. Daarom is er een weeshuis gebouwd. Het is in de loop der jaren uitgebouwd tot een gebouw met twee afdelingen; een meisjes- en een jongensafdeling met beiden eigen toiletten en badkamers.

Er kunnen 20 kinderen worden ondergebracht, 10 meisjes en 10 jongens. Er is een huisvader en een huismoeder met elk een eigen kamer. Op dit moment zijn er 14 kinderen in het weeshuis ondergebracht, 8 meisjes en 6 jongens. Alle kinderen hebben een traumatische achtergrond. U vindt op deze website een document met de geschiedenis en een foto van elk kind.

Een huisvader en een huismoeder zorgen samen met een kokkin voor de kinderen. Na het ontbijt gaan de kinderen tegen acht uur naar school. Dit kan de dagopvang zijn, de basisschool, Junior High School en het oudste weeskind Joseph gaat inmiddels naar een kostschool. Joseph zit op ca. 3 uur reizen van een Senior High School waar hij dus ook overnacht. Om twee uur komen de kinderen uit school en krijgen ze de eerste warme maaltijd, waarna ze gaan spelen of leren. De tweede warme maaltijd volgt om half 6. Hierna gaan de kinderen nog een poosje leren onder begeleiding van de huisvader Seth die ook hoofd is van de dagopvang. Om zeven uur wordt de dag afgesloten met een Bijbelverhaal, gebed en zingen, waarna de kleintjes naar bed gaan en de anderen spelen of huiswerk maken. Tegen negen uur is het rustig want de andere morgen is het om zes uur weer dag.

Op zaterdagmorgen helpen alle kinderen mee met het opruimen van het terrein. Daarna kunnen ze spelen of krijgen ze bijles van de huisvader. Zondagmorgen gaan alle kinderen naar de zondagschool om vervolgens te spelen, knutselen of te leren.

Het geheel functioneert als een groot gezin en de kinderen zien elkaar ook als broer en zus. De jongens komen extern duidelijk op voor hun zusjes!

De kinderen kunnen in het weeshuis worden onder gebracht na overleg met het “Department for Social Welfare”. Af en toe brengen zij een bezoek en met trots mogen we vermelden dat we volgens dit departement het beste weeshuis van Ghana hebben. Regelmatig wordt het weeshuis dan ook als voorbeeld gesteld op samenkomsten van het Departement. Twee maal per jaar wordt er een bespreking belegd, waar de directeur dan als afgevaardigde bij is. Er zijn dan ruim 100 afgevaardigden aanwezig.

01-14-kinderen-een-groot-gezin

Afbeelding 1 van 47

Onderwijs

Basisonderwijs

De stichting is gericht op kinderen en daar hoort ook goed onderwijs bij.

Al spoedig bleek dat de kinderen, komend van de dagopvang, een voorsprong hadden op andere kinderen die naar een basisschool gingen. Op verzoek van de bevolking is gestart met de verbetering van het onderwijs. Om dit goed te controleren is er door de stichting een school gebouwd met twee verdiepingen.

Het gebouw bevat eigenlijk twee scholen, waarvan één school wordt bezet met de kinderen vanuit de dagopvang. Aan de andere school zijn twee voorbereidende klassen gekoppeld. (in Nederland groep 1 en 2 van het basisonderwijs) De kinderen van onze dagopvang stromen namelijk direct door naar “groep 3”. Naar deze school gaan momenteel 650 leerlingen.

Op hetzelfde terrein zijn nog 3 basisscholen die de stichting stap voor stap laat renoveren. In het gebied Aduonya op 15 km noordelijk van Nsoatre heeft de stichting ook een basisschool laten bouwen. Het aantal leerlingen in Aduonya is ongeveer 200. Op door de stichting gebouwde- en verbouwde scholen heeft de stichting toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Het onderwijzend personeel en de overige voorzieningen worden door de overheid verzorgd.

Junior High school

Nadat kinderen van de basisschool de opleiding hebben afgerond kunnen zij doorstromen naar een, op het terrein gelegen Junior High school. Er staan overigens 2 van deze scholen op het terrein. Bij de eerste groep kinderen die destijds voor vervolg onderwijs in aanmerking kwam, bleek al snel dat de kinderen ver vooruit waren. De kwaliteit op de Junior High scholen was zeer laag. Ruim 60% kwam niet door de staatsexamens. De stichting besloot daarop zelf een Junior High school te bouwen. Dit heeft een duidelijke verbetering van het onderwijsniveau teweeg gebracht. We hopen ook de twee bestaande scholen te gaan renoveren, zodat we ook daar invloed op het onderwijs gaan krijgen. Langzaam krijgen we zo een verhoging van het niveau van de jongeren. Het oudste weeskind Joseph heeft de eigen Junior High school al doorlopen en is nu naar een Senior High school in een andere plaats. Andere van onze weeskinderen en kinderen die oorspronkelijk vanuit de dagopvang kwamen zitten ook op de Junior high school. Ook op de Junior High scholen betaald de overheid alle kosten voor het laten functioneren van het onderwijs.

Senior High school

De kosten om de weeskinderen verder te laten studeren zijn aanzienlijk, omdat ze daarvoor naar een andere plaats moeten.  Daarnaast is er vanuit de bevolking het verlangen om het hogere niveau door te zetten in verder vervolgonderwijs. Aan de stichting is een groot terrein geschonken van 15,4 ha met de voorwaarde dat we hierop een Senior High School gaan bouwen. De stichting heeft dit geaccepteerd en zoekt nu naar de financiële middelen. De school bevat een algemene opleiding met economie en landbouw als speerpunten. Er is een totaalplan gemaakt, inclusief landbouwwerktuigen enz.

Ook zal de overheid voor deze school de leerkrachten betalen, terwijl onze weeskinderen er gratis onderwijs mogen ontvangen.

01-de-basisschool-in-nsoatre

Afbeelding 1 van 17

Zorg voor moeder en kind

De zorg voor kinderen heeft ook betrekking op het begin van het kinderleven. In de regio waar de stichting werkt, haalde 40% van de kinderen het 4e levensjaar niet. Bevallingen vonden plaats op de grond in een donkere hut met het gevolg een hoge sterfte van moeder en kind. De stichting heeft ter verbetering van deze situatie in de regio drie klinieken gebouwd. In deze klinieken kunnen de aanstaande moeders op een hygiënische wijze bevallen en wordt ook aanvullende zorg gegeven aan moeder en kind. De noodzakelijke vaccinaties en controles op groei en gezondheid worden hier ook gehouden. De klinieken zijn er niet alleen voor moeder en kind. De gehele bevolking kan er worden geholpen bij ziekte of ongeval. In noodgevallen is er snel transport naar het ziekenhuis in Nsoatre. Wanneer in het ziekenhuis in Nsoatre geen hulp kan worden verleend, dan staat er een ziekenauto gereed om de patiënt direct naar het hospitaal in Sunyani te brengen.

De drie klinieken liggen in Kwabenakuma op 18 km ten zuiden van Nsoatre, Aduonya op 15 km ten noorden van Nsoatre en in Adae Boreso op 9 km aan de zuidoostelijke kant van Nsoatre.

In 2013 is het ziekenhuis van Nsoatre via de stichting voorzien van water en een gebouw met toiletten en douches.

01-de-kliniek-in-kwabenakuma

Afbeelding 1 van 19

Drinkwatervoorziening

Schoon drinkwater is essentieel voor de gezondheid van zowel volwassenen als kinderen. De stichting installeert in het gebied diverse waterpompen. In de meeste gevallen wordt helder water gevonden op 60 -100 meter diepte. In enkele gevallen moet er geboord worden tot een diepte van 300 meter. Twee van de pompen die de stichting heeft laten aanleggen zijn voorzien van een elektrische pomp. Het is de pomp op eigen terrein, die de vier watertorens vult. De andere staat op het ziekenhuisterrein en voorziet eveneens vier watertorens.

Handpompen zijn er verder aangelegd bij: de eigen basisschool in Nsoatre, in Adams Town (even buiten Nsoatre), twee pompen in het gebied Aduonya, een pomp in Kwabenakuma en een pomp in Adae Boreso. De laatste pomp is in 2013 geïnstalleerd in Kantro. Totaal dus 9 waterpompen die de bewoners voorzien van fris en schoon drinkwater.

1 dit water dronk de bevolking in aduonya

Afbeelding 1 van 8

Noodhulp

Op verschillende wijzen wordt noodhulp geboden:

Verband en hulpmiddelen voor ziekenhuis en klinieken

De beschikbare middelen in de ziekenhuizen en klinieken zijn beperkt. Bezoekers uit Nederland nemen dikwijls allerlei zaken mee, zoals diverse soorten verbandmiddelen en instrumenten. Ook uniformen en kraampakketten worden vaak door de Nederlandse ziekenhuizen en apothekers geschonken.

Babykleertjes en dekentjes voor de pasgeborenen

In de afgelopen jaren zijn er honderden sets babykleertjes, gebreide vestjes en broekjes, aan moeders van baby’s gegeven. Ook gebreide dekentjes vinden hierbij hun weg. In Woerden wordt er door dames druk gebreid aan kleertjes en dekentjes. De babykleertjes en dekentjes gaan in koffers of tassen mee, wanneer er bezoekers uit Nederland naar Ghana reizen.

Kleding voor de armen

Containers vol met kleding, tweedehands en nieuw, zijn er naar Ghana verzonden. Er zijn bezoeken geweest naar Ghana waarbij meer dan 1.000 personen werden voorzien van kleding. Vanzelfsprekend komen alleen de allerarmsten in aanmerking. De selectie wordt te voren door Solomon gedaan en de personen of families krijgen een briefje die ze bij de afgifte van de kleding moeten tonen. Gezien het vele voorbereidende werk in Nederland dat hiervoor nodig is, zijn we inmiddels met kleding gestopt.

Water in tijden van droogte

De door de stichting opgezette waterpompen gaan diep, zodat er bij deze bronnen het gehele jaar water is. In Nsoatre, een stadje met ca. 20.000 inwoners, is de watervoorziening door de overheid aangelegd. In tijden van langdurige droogte is daar geen water meer. Op ons terrein hebben we één van de watertorens voorzien van kranen. De bevolking kan dan in de droge periodes, water komen halen. Dat gaat soms met wagens of met bakken / jerrycans. Meestal komen de dochters uit de gezinnen, met behulp van een grote aluminium bak, water halen. Zo’n bak vol is bijna niet te tillen. Bij het plaatsen van de bak op het hoofd worden ze dan ook geholpen, want in Afrika draagt men alles op het hoofd.

01 wachten op kleding

Afbeelding 1 van 20

 

Het lokaal generen van inkomen

DE WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID!

Cement

Aan een groep van aannemers is een bedrag beschikbaar gesteld om eenmalig 2.400 balen cement te kopen. Contractueel hebben de aannemers zich verplicht om maandelijks 2.400 balen af te nemen. Elke maand worden er dus 2.400 balen gebruikt voor diverse werken en worden vanaf de cementfabriek in Tema (ca. 10 uur rijden) 2.400 balen gebracht. De aannemerscombinatie regelt de organisatie en de opslag, maar er blijven altijd 2.400 balen cement van de stichting.

De prijsstijgingen worden door de aannemerscombinatie opgevangen. Van elke baal cement wordt 50 pesewas afgedragen aan de stichting. (dat is 1.200 GHcedis / €500,- per maand) Op jaarbasis een totaalbedrag van € 6.000 dat bestemd wordt voor de dagopvang.

Bamboe

In 2013 is een begin gemaakt met de aanleg van een bamboe plantage. De eerste fase is ter grootte van 1 ha. voor ca. 400 planten. Na het volgroeien van de bamboe kan een gezin leven van de opbrengst van 1 ha. Ondanks de enorme hoeveelheid grond slagen de landbouwers er nauwelijks in om hun gezinnen te onderhouden. Bam­boeteelt kan een oplossing zijn. De plant groeit snel en is tegen langdurige droogte bestand. Een hectare akkerland is voldoende om de boer en zijn gezin voor 50 jaar in zijn levensonderhoud te laten voorzien.

De potentie van de bamboeplant is enorm. Ze is aan wereldwijde opmars bezig als constructiemateriaal, niet alleen geschikt voor huizenbouw, laminaatvloeren en meubels, maar ook bijvoorbeeld als grondstof voor papier en textiel. Op wereldbasis wordt er inmiddels zo’n 7 biljoen in dollars mee omgezet.

Bamboe stopt tevens de erosie van de grond en is dus een uiterst milieuvrien­delijk alternatief voor de boskap, die ook in Ghana enorme gebieden van zijn bomen en groen heeft beroofd. Er zijn al milieuvriendelijke ovens beschikbaar die van bamboe het houtskool kunnen maken waarop kan worden gekookt.

1 een nieuwe voorraad cement in de opslag

Afbeelding 1 van 5